Doelstelling en visie

De Stichting

Visie

De visie van Stichting Satu PerSatu is betere leefomstandigheden en toekomstmogelijkheden te creëren voor kansarme kinderen en hun ouders in Malang en omstreken te Indonesië (eiland Java).

Doelstelling

De Stichting helpt de kinderen met hun eerste stap door ze naar school te laten gaan, de kansen vergroten een baan te kunnen vinden of zelfs een kleinschalige onderneming te kunnen starten.

Realisatie

De Stichting bereikt dit doel door het realiseren van educatieve voorzieningen waarbij concreet het “scholarship support” programma wordt aangeboden waarbij kinderen via de Stichting de mogelijkheid wordt gegeven om naar school te kunnen gaan.

Juridisch

De Stichting heeft geen winstoogmerk en is ingeschreven als een zogenaamde Artikel 24 Stichting ter ondersteuning van goede doelen en is erkend als ANBI-instelling (nummer 813412997).

Geen overhead

Geen kosten

Het uitgangspunt is dat 100% van alle donaties op de plaats van bestemming uitgegeven dient te worden. Dit betekent dat alle kosten van de organisatie in Nederland (van postzegels tot vliegtickets) worden gedragen en betaald door de bestuursleden.

Lokale staf

Verantwoordelijkheid

De lokale staf bestaat uit 2 medewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor de lokale operationele gang van zaken. Tezamen met een aantal docenten van scholen vormen zij een hecht team. Door contacten te onderhouden met scholen en autoriteiten creëert men draagvlak en heeft men goede ingangen om de juiste kinderen c.q. gezinnen te helpen.

Rapportage

Maandelijks vindt overleg plaats tussen Nederland en Indonesië en wordt op basis van de financiële rapportage de voortgang besproken. Deze vorm van toezicht en aansturing is een zeer goede basis en leidt tot een maximaal resultaat.

Scholarship support

Achterhalen

Kinderen zijn feitelijk verplicht in Indonesië om naar school te gaan, maar in de arme wijken zijn altijd kinderen te vinden waarvan de ouders simpelweg geen geld hebben. Onze lokale staf spoort deze kinderen op samen met de leiding van scholen. Er wordt beoordeeld of een kind in aanmerking komt voor ons “scholarship support” programma. Hiervoor wordt een diepgaand onderzoek uitgevoerd waar onder andere de gesprekken met de familie een deel van uitmaken.

Support

De Stichting ondersteunt het totale pakket voor een kind om naar school te kunnen gaan: schoolgeld, boeken, uniform en schoenen. De kosten bedragen ongeveer 70 Euro per jaar per kind. Dit zijn de werkelijke kosten, de Stichting rekent geen administratieve of andere verdekte kosten.

Bestuur

Het bestuur van de Nederlandse Stichting Satu PerSatu wordt gevoerd door 4 Nederlandse leden:

- Jeroen Nathalia (1970), voorzitter

- Jan Beekman (1969), secretaris

- Jaap Piek (1973), penningmeester

- Bernard Vekemans (1939)

- Ron van der Burgh (1956)

Waar zijn wij begonnen?

In 2004 is Stichting Satu PerSatu opgericht. Dit was naar aanleiding van het huwelijk van Audrey & Jeroen Nathalia. Via Bernard Vekemans zijn zij in contact gekomen met de familie Yohandoyo in Malang die reeds uitvoerig lokale steun verleende. Zij hebben toen besloten de Stichting te starten en een eerste grote donatie te doen. Jaren verder hebben wij als bestuur met onze donateurs honderden kinderen reeds ondersteund en hen een goede toekomst kunnen geven.