Sponsoring, erfenis of legaat

Individueel

Het ondersteunen van een kind is natuurlijk persoonlijk en dat maakt het juist zo leuk om tegen een gering bedrag (6 Euro per maand) zoveel te kunnen betekenen. Daarnaast garandeert de Stichting u dat het volledige bedrag aan het programma van het kind wordt besteed. Er blijft geen cent "hangen". U donatie is heel direct en meestal schrijft het kind een bedank-brief en zijn er fotos die u kunt inzien in de data-room.

Bedrijven

Doordat bedrijven of stichtingen vaak iets meer kunnen doneren en mogelijk een bepaalde verbinding hebben, geeft de Stichting er de voorkeur aan dat deze instellingen specifieke programma’s financieren. Overige donaties worden gebruikt om de medewerkers in Indonesië te kunnen betalen. Doneren door bedrijven of stichtingen kan in overleg met ons bestuur. Neem vooral contact met ons op!

Klein of groot

Het mag duidelijk zijn dat elke vorm van ondersteuning zeer op prijs wordt gesteld. Het IBAN nummer is NL69 INGB 0009 5939 21.

Fiscale aftrek

De Nederlandse overheid voert een fiscaal beleid dat schenken aan goede doelen aanmoedigt.

Giften aan goede doelen komen in aanmerking voor belastingaftrek als ze totaal per jaar meer bedragen dan 1% van het verzamelinkomen, met een minimum van € 60. Per kalenderjaar mag u maximaal 10% van uw verzamelinkomen aftrekken. Dit kunt u opgeven op uw aangifte inkomstenbelasting.

Extra fiscaal voordeel

Een periodieke gift kan extra fiscaal voordeel geven en dit kunt u op 2 manieren vastleggen:

  • in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de Stichting;

  • bij de notaris.

Bij een dergelijke schenking betaalt de fiscus namelijk een flink deel (tot 49,5% voor 2023) mee aan uw hulp. Deze vorm van schenking is 100% fiscaal aftrekbaar en geldt voor minimaal 5 achtereenvolgende jaren. Voor u een manier om méér hulp te bieden aan de kinderen, zónder dat het u iets extra’s kost.

Voor ons betekent het financiële zekerheid en continuïteit voor de staf in Indonesië voor een periode van minstens 5 jaar.

Kijk hier voor het juiste formulier bij de Belastingdienst: "Overeenkomst periodieke gift in geld, in natura, met betalingsvolmacht". Het fiscale nummer van onze Stichting (ook wel ANBI of RSIN genoemd) is 813412997.

Erfenis of legaat

Met een nalatenschap kunt u na overlijden belastingvrij schenken aan ANBI erkende instelling. Op die manier draagt u iets bij aan uw idealen ook als u er zelf niet meer bent. Met uw geld kunnen we verder investeren in betere leefomstandigheden en toekomstmogelijkheden voor kansarme kinderen en hun ouders in Malang en omstreken te Indonesië. Uw nalatenschap doet er op deze manier toe!

U kunt Stichting Satu PerSatu in ieder geval op 2 manieren in uw testament opnemen:

Erfstelling

Een erfstelling is een percentage van uw bezit dat door middel van uw testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. Door Stichting Satu PerSatu (mede)erfgenaam te maken, bepaalt u welk percentage van uw erfenis Stichting Satu PerSatu erft. U kunt meerdere personen of goede doelen tot erfgenaam benoemen.

Legaat

Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag nalaat aan een door u gekozen organisatie of persoon. Door Stichting Satu PerSatu te benoemen tot legataris krijgt de Stichting een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed.

Vastleggen
Neem contact op met uw notaris

Uw wensen kunt u bespreken met uw notaris. Uw notaris kan u advies geven en een en ander vastleggen in uw testament.

ANBI status

Stichting Satu PerSatu is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), nummer 813412997. Daarom hoeven wij geen erfbelasting te betalen.

Juiste tenaamstelling

Het is belangrijk om de juiste tenaamstelling aan te gebruiken in uw testament. Geef als tenaamstelling op: Stichting Satu PerSatu, statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 34205240, ofwel haar rechtsopvolger.

Hulp of advies nodig?

Indien u vragen heeft over schenkingen of fiscaliteiten, neem dan s.v.p. contact met ons op.